I Skærum å er der 2 dambrug, som til tider har udslip af regnbueørreder. Strækningen mellem disse 2 dambrug er derfor velegnet til tørfluefiskeri, vådfluefiskeri og spinnefiskeri med små spinnere. På strækningen ovenfor og nedstrøms dambrugene, er der en god bestand af bækørreder og regnbueørreder, som også her  gør vandløbet særdeles velegnet til tør/vådfluefiskeri og spinnefiskeri med små blink og spinnere. Der  er bygget fisketrapper, så hele Skærum å  sidst på sæsonen også vil bære en fin bestand af havørreder.

 

Tilbage

 

 

Copyright. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Husk at også elektronisk information er beskyttet af ophavsrettigheder

Webmaster  Palle Hansen