Regler for fiskeri

Stk. 2: Mindstemål for foreningens fiskevande:

  Bækørred 30. cm

  Havørred 40. cm

  Laks 60. cm

  Gedde 40. cm

  Gule ål 45. cm

 

Stk. 3: Nedfalds bæk – og havørred er totalfredet.

 

Stk. 4: Der må i perioden 16. januar til 1. juni ikke anvendes kroge med mindre kroggab end 12 mm ved fiskeri i Elling å, fra Mariendals Mølle og til udløbet i Kattegat, i Bangsbo å fra Møllehuset og til udløbet i Kattegat. I Sæby å fra Sæby vandmølle til udløbet i Kattegat. Undtaget herfra er spinne- og fluefiskeri.

 

Stk. 5: Kun fiskeri med stang og line er tilladt, og der må kun anvendes en stang pr. fisker.

 

Stk. 6: Der må ikke hjembringes mere end 5 stk. laksefisk pr. medlem pr. fiskedag. Regnbueørred og kildeørred er undtaget.

 

Stk. 7: I Bangsbo, Åsted, Skærum, Elling å og Sæby å er der ingen mindstemål på regnbue- og kildeørred.

 

Stk. 8: Fiskeri i tilløbsbækkene er forbudt.

 

Stk. 9: Ved åer og bækkes udløb i havet er alt fiskeri i en afstand af 500 meter til hver side for udløbet forbudt.

 

Stk. 10: Ved Elling å´s udløb er alt fiskeri indenfor sigtelinierne over de rejste fredningsbåker, som er mærket med gult kryds, forbudt.

 

Stk. 11: Fiskeri er forbudt 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor fisketrapperne.

 

Stk. 12: Alt fiskeri er forbudt i foreningens vandløb i den periode, hvor den ministerielle fredning for laks og ørreder er gældende.

 

Stk. 13: Det er medlemmerne forbudt at udøve fiskeri fra båd i foreningens vandløb.

 

Således vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling i Sæby den 13. december og i Frederikshavn den 17. december 2007.

Tilbage

 

 

Copyright. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Husk at også elektronisk information er beskyttet af ophavsrettigheder

Webmaster  Palle Hansen